Gia Lai: Hỗ trợ và giải cứu nông dân có hồ tiêu bị chết

.
Nguồn: baodansinh.vn