BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.
Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự và trao Bằng chứng nhận cho các học viên.Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trao Bằng chứng nhận hoàn thành
chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho học viên.

Trong thời gian hơn 1 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng và an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc….

Đặc biệt, thông qua học tập, kết hợp với trao đổi, thảo luận và nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoạt động của lực lượng vũ trang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; xây dựng thế trận QPAN, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố QPAN.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện đã trao Bằng chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 72 cho 64 đồng chí học viên thuộc đối tượng 1 (diện cán bộ thuộc Trung ương quản lý)./.

Tin, ảnh: Hà Khánh Nguồn: dangcongsan.vn