BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Ngày 5/12, HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Điện Biên xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng tập trung xem xét, đánh giá toàn diện giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xem xét, thông qua 18 nghị quyết do HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình. 

Đặc biệt, cùng với việc xem xét các báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của một số ban, ngành, lĩnh vực theo thường lệ, Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành xem xét miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ. 

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tỉnh nhìn lại và đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thời gian qua cũng như đưa ra mục tiêu, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu, trong thời gian tới, Điện Biên cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng vấn đề, từ đó phát huy được hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của chính sách, những nội dung cần thiết, bức xúc, vì lợi ích nhân dân và cử tri phải nghiên cứu để làm ngay, tránh việc phải chờ đợi xin ý kiến, chủ trương. 

HĐND tỉnh Điện Biên cũng cần chú trọng khâu giám sát việc thực hiện các quyết định về kinh tế - xã hội, nghị quyết về giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân; tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND. Các đại biểu cần phát huy khả năng trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kỳ vọng, HĐND tỉnh Điện Biên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 85 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Cùng với đó đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm một cách dân chủ, khách quan và công tâm./.

Xuân Tư/TTXVN Nguồn: dangcongsan.vn