Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Ngày 18/12, Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập cho các cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ...